ANBI

Stichting de Toneelmakerij heeft een ANBI status. Dat staat voor 'een algemeen nut beogende instelling'. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan de Toneelmakerij zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft de Toneelmakerij geen schenkings-/successierecht te betalen.

Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft mogelijke financiers van de Toneelmakerij goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiële situatie.


RSIN / fiscaal nummer:
2963954

Financiële verantwoording:


Jaarverslag en - rekening 2019
Jaarverslag en - rekening 2020
Jaarverslag en - rekening 2021
Jaarverslag en- rekening 2022


ANBI algemeen formulier

Raad van Toezicht & beloningsbeleid:
Raad van Toezicht Toneelmakerij: Sandra Newalsing (voorzitter), Edo Vellenga (financiën), Pierre Ballings.
De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld. De Raad van Toezicht volgt de regels van de Governance Code Cultuur.
Het personeel volgt de CAO theater.

Doelstelling:
Het maken, spelen en bevorderen van theater in het algemeen en jeugd- en jongerentheater in het bijzonder.

Hoofdlijnen beleidsplan:
De Toneelmakerij is continu in beweging. We maken gedurfd, kwalitatief jeugdtheater voor alle leeftijdsgroepen, met liefde voor taal, interdisciplinair experiment en maatschappelijke betrokkenheid. We spelen in de midden- en kleine zalen van de theaters. We zoeken ons publiek op in hun klaslokaal, waar de beleving intens en het contact maximaal is. We maken voorstellingen op locatie, werken in de wijken van Amsterdam en op zomerfestivals.

Speerpunten Toneelmakerij: 

Engagement
De Toneelmakerij maakt voorstellingen dicht op de huid van de tijd, over een wereld die meerstemmig is en voor velerlei uitleg vatbaar. Het theater van de Toneelmakerij creëert een vrij gebied waar getwijfeld kan worden en waar iedereen – rijk, arm, hoog opgeleid, laag opgeleid, van Nederlandse bodem of met een cultureel diverse afkomst - zichzelf kan herkennen.

Taal
De Toneelmakerij gelooft in de verbindende kracht van de taal. Met taal kan je elkaars verhalen aanhoren, begrijpen en bekritiseren. De consequente keuze voor teksttoneel geeft de Toneelmakerij te midden van het huidige, zeer gemêleerde jeugdtheaterlandschap een unieke positie. 

Interdisciplinair
Het publiek van de Toneelmakerij komt overal vandaan en staat midden in de samenleving. Het is hybride, gewend aan mixen van muziek, dans, film, mode, games, media en maatschappelijke actie. De voorstellingen van de Toneelmakerij weerspiegelen deze interdisciplinaire aard, zijn erdoor geïnspireerd en verhouden zich ertoe.

Talentontwikkeling
De Toneelmakerij neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Nederlands jeugdtheater in verschillende programma’s waaronder TM Studio, TM Amsterdam en het plaats maken voor jonge artists in residence. Daarnaast biedt de Toneelmakerij stageplekken aan acteurs, dramaturgen, theaterdocenten, regieassistenten, technici, vormgevers, productie- en marketingmedewerkers.

Internationaal
De Toneelmakerij hecht grote waarde aan internationale samenwerkingen. Spelen in het buitenland is daar onderdeel van, maar coproduceren met buitenlandse partners staat bovenaan de activiteitenlijst. 

Amsterdam
De Toneelmakerij is stevig geworteld in Amsterdam, een stad die altijd in beweging is, met een kunstklimaat dat net zo divers en pluriform is als haar inwoners. Van de Amsterdamse bevolking is 13% tussen de 4 en 17 jaar. Voor veel Amsterdammers is de gang naar de theaters in het centrum niet vanzelfsprekend. Het bereiken van dit publiek vraag
t om tijdsinvestering, volharding en inventiviteit en vooral om samenwerking met de theaters en organisaties in de wijken. Daarom verplaatst de Toneelmakerij een deel van de activiteiten naar de stadsdelen.