Bedrijven

De Toneelmakerij lanceert medio 2017 een vriendenclub waarin we bedrijven en particulieren van harte welkom willen heten!

In het recente verleden werkten we al nauw samen met bedrijven die kinderen een warm hart toedragen. Bijvoorbeeld rondom het grote locatieproject Enkeltje Amsterdam. Kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is bezochten de voorstelling met kaartjes gesponsord door bedrijven en particulieren. We betrokken kinderen via IMC Weekendscholen, de Voedselbank en de Stadspas. Rondom Anne en Zef op 4 mei 2017 zetten we een soortgelijk project op. Omdat deze aanpak zo goed werkt, willen we hier op een structurelere manier een vervolg aan geven. Houd de website in de gaten!

Bedrijven die de Toneelmakerij ondersteunen of hebben ondersteund

De Alliantie
Costec
Vesteda
WOW Amsterdam
BovenIJ Ziekenhuis
Buné Beheer
Rabobank Amsterdam
The Glasshouse
vbvb - ICT
Bergh Stoop & Sanders advocaten
Palthe en Oberman

Schenken aan een culturele ANBI: fiscale voordelen

Als een bedrijf een niet-zakelijke betaling aan een ANBI verricht, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van €100.000,-. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring. Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten.

Bekijk voor een volledig overzicht van fiscale voordelen bij giften aan een Culturele ANBI de website www.daargeefjeom.nl.