Overheden

Structurele financiers:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Gemeente Amsterdam

Overheden:

Europese Unie