Particulieren

Ambassadeurs zijn onze sponsoren in natura
Crowdfunding via voordekunst.nl

Interesse in een relatie met de Toneelmakerij in financiële zin? De Toneelmakerij lanceert medio 2017 een vriendenclub waarin we bedrijven en particulieren van harte welkom willen heten!

Schenken aan een culturele ANBI, de fiscale voordelen:

Periodieke schenking
Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag schenkt. Deze schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u daardoor tot maximaal 52% van het gedoneerde bedrag terug. Tot en met 2017 geldt 25% extra aftrek bij giften aan een Culturele ANBI. Een periodieke schenking moet vastgelegd worden in een onderhandse akte van schenking.

Gewone gift
Een gewone gift kan bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige gift zijn. Ook een gewone gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor zover deze in totaliteit jaarlijks meer bedraagt dan € 60 of – als dat meer is – 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor de aftrekbaarheid van gewone giften een maximum van 10% van dat inkomen. Gewone giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de bankrekening. Ook voor de gewone gift geldt tot en met 2017 de 25% extra aftrek als de begunstigde een Culturele ANBI is.

Nalatenschap: gift bij testament
Bij het opstellen van een testament kan worden gekozen tussen een erfstelling of legaat voor een culturele instelling. Erfstelling is de optie waarbij de culturele instelling een erfdeel ontvangt, ofwel een bepaald deel of percentage van de nalatenschap. De omvang van de verkrijging hangt in dit geval af van het totaal nagelaten vermogen. Een culturele instelling zal een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is en hier, voor de instelling, geen negatieve voorwaarden aan verbonden zijn. In het testament wordt precies omschreven welk deel van de erfenis voor welke culturele instelling bestemd is. Een legaat houdt in dat een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) wordt nagelaten aan een instelling. Over specifieke inboedelgoederen kan bij codicil worden beschikt.
Een testament wordt opgesteld door een notaris. De erfgenaam of legataris betaalt geen erfbelasting.

Bekijk voor een volledig overzicht van fiscale voordelen bij giften aan een Culturele ANBI de website www.daargeefjeom.nl.