Internationaal

De Toneelmakerij presenteert haar werk veelvuldig in theaters en op festivals in het buitenland.
We zijn het Nederlandse lid van de European Theatre Convention, een netwerk van theaters, gezelschappen en festivals. In een tijd waarin het idee van één Europa en de positie van de kunst in veel landen onder druk staat, stimuleert de ETC uitwisseling en samenwerking. Binnen hun project Young Europe maakten we in 2013 de drietalige voorstelling I / Ik / Eg en in 2019 Age of Rage.