Jamal
 

Op de huid van de tijd

We leven in een wereld in transitie. Kinderen en jongeren worden beïnvloed door mondiale en lokale onrust. Door de stroom aan informatie via sociale media komt de actualiteit onophoudelijk en ongefilterd binnen. In hun klas komen ze in aanraking met leeftijdsgenoten uit de brandhaarden van de wereld. Grenzen tussen culturen vervagen en tegelijk wordt de roep om ‘het eigene’ krachtiger. Begrip voor en vertrouwdheid met elkaars perspectief zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Ons engagement met kinderen en jongeren is het startpunt van al onze producties en activiteiten. De Toneelmakerij maakt voorstellingen dicht op de huid van de tijd, over een wereld die meerstemmig is en voor velerlei uitleg vatbaar. We laten onszelf zien, in een oprechte ontmoeting met het publiek. We vertellen verhalen, want om je identiteit vorm te geven, is het noodzakelijk verhalen te horen en te delen. Het creëert ‘a sense of belonging’ en de mogelijkheid het verhaal van een ander te beleven. Meerdere perspectieven bestaan naast elkaar en zo verplaatsen we ons tegelijkertijd in- en buiten onszelf.

In de klasvoorstelling Jamal, geschreven en geregisseerd door Daniël van Klaveren, culmineerde deze opvatting dat theater par excellence de plek is voor een persoonlijk perspectief op de moed en onhandigheid van de mens in een complexe wereld vol niet per sé gelijkgestemden. Het verhaal van de Nederlands-Irakese jongen die zich noch in de Arabische wereld, noch in de Westerse wereld thuis voelt, stimuleerde drie seizoenen lang in vele schoolklassen emotionele herkenning en filosofische reflectie op een actueel, relevant en complex onderwerp als radicalisering.

Het theater van de Toneelmakerij creëert een vrij gebied waar, indien nodig, met humor getwijfeld kan worden en waar iedereen – rijk, arm, hoog opgeleid, laag opgeleid, van Nederlandse bodem of met een cultureel diverse afkomst - zichzelf kan herkennen.

Daarom speelt de Toneelmakerij in theaters, schoolklassen en op locatie; telkens op zoek naar een oprechte ontmoeting tussen wij en zij, tussen bekend en onbekend, tussen blijdschap en verdriet, tussen artistieke ambitie en maatschappelijke herkenning.