Talent ontwikkeling

De Toneelmakerij ziet de ontwikkeling van een nieuwe generatie jeugdtheatermakers als een kerntaak. Hierbij staat hun autonomie en de ontwikkeling van een eigen handschrift centraal. We stimuleren ze trouw te blijven aan hun eigen artistieke verhaal en zich tegelijkertijd bewust te zijn voor wie ze werken. We brengen ze in aanraking met het jonge publiek en hun directe reacties.

Anjerkinderen © Sanne Peper