Snackbar 3 © Sanne Peper.jpg
 

Mariëtte Hamer bij Snackbar

Op haar eerste dag als regeregingscommissaris voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag bezocht Mariëtte Hamer de voorstelling Snackbar (12+), gemaakt door de Toneelmakerij. Ze zag de voorstelling in Het Nationale Theater, samen met zo'n honderd jongeren van de Daltonschool uit Voorburg en het Haagse Maris College. Snackbar gaat over grensoverschrijdend gedrag, een urgent en actueel onderwerp dat álle jongeren raakt; elke middelbare scholier heeft weleens meegemaakt dat er grenzen werden overschreden, als slachtoffer, aanstichter of toekijker. Na afloop van de voorstelling ging de nieuwe regeringscommissaris in gesprek met de jongeren en de acteurs van de voorstelling.

"Snackbar was een indrukwekkende voorstelling. Ik vond het heel knap hoe alle elementen die bij grensoverschrijdend gedrag komen kijken in de voorstelling zijn verwerkt, zoals het wegkijken en de moed die het vraagt om ergens na zoveel jaar over te praten. Het kwam sterk naar voren dat - als zoiets je overkomt – je het je leven lang bij je draagt. Ik vond het ook zeer mooi om te zien hoe de jongeren op de voorstelling reageerden, het maakte echt wat bij ze los. Soms waren de reacties ook heftig: hoewel de jongeren duidelijk maakten dat ze grensoverschrijdend gedrag niet normaal vinden, leek het tegelijkertijd wel alsof ze het aan de andere kant bijna vanzelfsprekend vinden dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Na het bezoek aan deze voorstelling en na het horen van de jongeren denk ik dat we nog meer te doen hebben dan we al dachten. Het is mijn opdracht dat we grensoverschrijdend gedrag niet langer accepteren. Uit de voorstelling en de reacties van de jongeren blijkt de urgentie hiervan, dit is waarom we het doen. Het is belangrijk dat we een aanpak ontwikkelen met concrete oplossingen, dat zich onder andere richt op preventie en hulp aan slachtoffers. Dat moeten we doen door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën te ontwikkelen en veel samen te werken, met verschillende mensen en organisaties, en met ambassadeurs. Het is een groot maatschappelijke probleem dat we samen moeten oppakken."