Pavements of gold vrijstaand kl.png
 

LeerlijnenLab

LeerlijnenLab van Mocca in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit
In LeerlijnenLabs werken scholen, culturele instellingen en kunstenaars intensief samen om te ontdekken wat werkt in het cultuuronderwijs. Scholen worden financieel ondersteund (€2.500,- tot €3.500,-) om cultuureducatie op school een impuls te geven en doorgaande leerlijnen verder te ontwikkelen. De projecten in het Lab kunnen activiteiten met leerlingen zijn, maar ook deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten. Binnen de regeling LeerlijnenLab is het ook mogelijk een samenwerking aan te gaan met de Toneelmakerij.

Hoe kan deze samenwerking er met de Toneelmakerij uitzien?
Een dramadocent van De Toneelmakerij verzorgt een lessenserie van vijfentwintig lessen, waarvan er dertien door de dramadocent worden gegeven en twaalf door een leerkracht van de school. De dramadocent begeleidt deze docent bij het geven van haar theaterlessen.

Het eerste deel van het traject bestaat uit acht basisworkshops. Door middel van eenvoudige opdrachten en korte spelscènes maken de leerlingen kennis met de drie W’s (wie, wat, waar), het spelen van een rol, het uitbeelden van een handeling en de verbeelding van een ruimte. We maken gebruik van korte teksten, afbeeldingen, kostuums, rekwisieten en muziek. Na deze basis workshops kunnen de leerlingen de drie W’s inzetten voor het maken van een korte spelscène.

De competenties presenteren, samenwerken, creëren en reflecteren komen aan bod.

Het tweede deel beslaat het maken van een eigen versie van een voorstelling van de Toneelmakerij. Alle leerlingen van de bovenbouw bezoeken de voorstelling van de Toneelmakerij en volgen een verdiepende workshop. Alle leerlingen die aan de voorstelling gaan werken (op theater, beeldend en muziek gebied) hebben op deze manier een gezamenlijke start hebben van het project. Hierna kunnen alle disciplines zich gaan voorbereiden op de voorstelling.

De dramadocent verzamelt vervolgens materiaal voor de voorstelling die de leerlingen zelf gaan maken. Hieraan zullen vier lessen besteed worden. Via opdrachten die een link hebben met de thema’s uit de voorstelling van De Toneelmakerij komen zij tot hun eigen persoonlijke materiaal. Op basis van dit materiaal wordt een script gemaakt voor de voorstelling. Na het maken van het script overleggen de drie disciplines hoe hun samenwerking vorm krijgt.

De laatste lescyclus wordt besteed aan het spelenderwijs scenes maken en repeteren aan de voorstelling. In de week van de opvoering werkt de dramadocent een hele schooldag aan de voorstelling. Eventueel kan deze ook in het theater van de Toneelmakerij worden opgevoerd.

Neem contact met ons op om te kijken welk traject voor jouw school interessant zou kunnen zijn!

Houda Ezzeroilli (houda@toneelmakerij.nl of 020 522 60 89)