Meisjes pakken de jongens - educatieproject - Bart Grietens-2.jpg
 

Toneelmakerij scholen

Met een aantal scholen hebben wij een bijzondere band. Wij werken ieder jaar met hun leerlingen, bespreken persoonlijk het programma met de cultuurcoördinator, organiseren inspiratiedagen voor de leerkrachten en maken materiaal vanuit gerichte vragen van de school. Talentvolle leerlingen spelen samen met een van onze acteurs in onze jongerengroep, onder professionele begeleiding vanuit het gezelschap.

Toneelmakerijscholen kunnen scholen voor VO en BO zijn.

De huidige Toneelmakerijscholen zijn:
Altra College, Caland Lyceum, Clusius College, Copernicus SG Hoorn, Damstede Lyceum, Felisenum,  Gerrit van der Veen College, SG Huizermaat, Ichthus Lyceum, IVKO, Montessori Lyceum Amsterdam, Spinoza Lyceum, Lyceum Sancta Maria, Basischool Piet Hein, Basisschool het Gein, Praktijkcollege Het Plein, Buitenveldertse Montessorischool, Amsterdamse Jeugdtheaterschool, Cygnus Gymnasium, Open Scholengemeenschap Bijlmer, Het Schoter.