home
Foto: Sanne Peper

Goed nieuws voor de Toneelmakerij: Raad voor Cultuur adviseert maximale subsidie 

De Raad voor Cultuur heeft een positief advies uitgebracht aan de Toneelmakerij. De Raad adviseert het volledige bedrag dat door de Toneelmakerij is aangevraagd. Het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap heeft een sterk en ambitieus plan gepresenteerd voor de subsidieperiode 2025-2028, waarmee het opnieuw zijn belangrijke rol in de jeugdpodiumkunsten onderstreept.

Raad voor Cultuur
De Toneelmakerij heeft een overtuigend plan opgesteld. De instelling wil een aanjager zijn om jeugdrepertoire te stimuleren en kiest daarbij duidelijk voor tekst en taal als uitgangspunt.

Uit het rapport: 

Artistieke en educatieve ambities 

De Toneelmakerij staat bekend om haar hoogwaardige teksttheater voor kinderen en jongeren. De Raad prees de instelling voor haar overtuigende plan waarin zij tekst en taal centraal stelt. De drie thema’s die de komende jaren een grote rol spelen in de producties en educatieprogramma’s – mentale gezondheid, nieuwe stemmen en nieuwe technologie – zijn zorgvuldig gekozen en sluiten aan bij de maatschappelijke actualiteit. 

De samenwerking met andere instellingen en makers, zoals Sadettin Kirmiziyüz en Circus Treurdier, wordt voortgezet, wat bijdraagt aan de artistieke meerwaarde. Bovendien biedt de Toneelmakerij ruimte voor talentontwikkeling, met onder andere Timothy de Gilde, Priscilla Vaudelle en Eva Line de Boer als sterke makers. De reflectie op talentontwikkeling, vooral gericht op schrijvers, wordt als zeer positief beoordeeld door de Raad. 

Maatschappelijke betekenis 

De Toneelmakerij heeft een duidelijke maatschappelijke missie: “theater maken met een open blik”. De Raad waardeert de keuze van de instelling voor hedendaagse thema’s en de betrokkenheid bij de diversiteit van de stad Amsterdam. De samenwerking met ervaringsdeskundigen en de implementatie van content notes (trigger warnings) tonen de maatschappelijke betrokkenheid van de Toneelmakerij. 

Sterke internationale samenwerkingen  

De Toneelmakerij fungeert in het buitenland als ambassadeur voor Nederlands jeugdtheater, mede door Nederlandse toneelteksten te vertalen. Het hoofd dramaturgie en internationale samenwerking van de instelling is vicepresident in het Europese theaternetwerk ETC, waar zij bijdraagt aan de internationale uitwisseling van theaterteksten. De instelling profileert zich tevens met internationale speelbeurten. Ze heeft sterke internationale samenwerkingen, waaronder met Noorwegen en Engeland. Voorbeeldstellend is de samenwerking met Suriname: de instelling werkt daar met lokale makers en zorgt voor een wederzijdse uitwisseling van kennis en inspiratie.  

Lees het volledige rapport.