home

De Toneelmakerij

De Toneelmakerij maakt uitdagend jeugdtheater voor iedereen die opgroeit in onze snel veranderende wereld. Onze voorstellingen moedigen kinderen en jongeren aan om zichzelf en de ander te ontmoeten. We laten ons publiek ervaren dat ze thuis zijn in de wereld maar ook dat deze groter is dan zijzelf. We stimuleren de dialoog en inspireren onze bezoekers om de wereld en elkaar tegemoet te treden met een nieuwsgierige blik, een kritische geest en een warm hart. De Toneelmakerij opent je wereld!

Kritisch oog en warm hart

Gebouwd op Amsterdamse palen maken we eigenwijze jeugdvoorstellingen op de hartslag van de stad, met een (inter)nationale reikwijdte. Per jaar ontvangen we zo’n 30.000 kinderen en jongeren als publiek en nog eens 25.000 als deelnemers in de klas. Van vlakke vloer tot foyer en van klaslokaal tot grote zaal. Met onze voorstellingen en projecten inspireren we hen om de wereld tegemoet te treden met een nieuwsgierige blik, een kritisch oog en een warm hart. Met humor, verwondering en relativering bieden we tegenwicht aan de polarisering.

Taal geeft ruimte

Tekst vormt de basis van ons werk. Taal is een tool die je naar je hand kan leren zetten, met taal kan je de wereld aan. En taal geeft ruimte aan wat tussen de regels door onzegbaar is. Daarom is de Toneelmakerij expliciet meertalig: Gen Z-talig, straattalig, eloquent-talig en klassiek-talig.

Alle Kinderen Naar Theater

Met ons project Alle Kinderen naar Theater bereiken we kinderen voor wie theaterbezoek niet vanzelfsprekend is of waar de middelen ontbreken. Met financiële bijdragen van particulieren en (bedrijfs)fondsen stellen we entreekaarten beschikbaar, organiseren we vervoer en zorgen voor een warm welkom in het theater. De samenwerking met maatschappelijke organisaties die deze kinderen direct of indirect bereiken, is doorslaggevend. Zowel in Amsterdam als daarbuiten bouwen we ons netwerk uit en hebben contact met welzijnsorganisaties als Stichting Spirit, Cordaan en Stichting de Vrolijkheid, met onderwijspartners zoals de IMC Weekendscholen en de Voorleesexpress, met het Jongerencultuurfonds en organisaties die armoede bestrijden zoals de Voedselbank en de Stadspas.

Hans Smit, dagblad Trouw
“De ‘1000 +1 nacht’ van de Toneelmakerij krijgt hele schoolklassen stil”

Samen voorop

De Toneelmakerij is een open huis. Rondom artistiek leider Paul Knieriem staat een divers en bevlogen team van schrijvers, regisseurs, dramaturgen en educatie-makers. Daarnaast werken we samen met kunstenaars en experts uit alle hoeken van de samenleving, waaronder jeugdzorg, nieuwe technologie en duurzaamheid.   

Duurzaamheid

De Toneelmakerij wil sterk verduurzamen, niet alleen door onze ecologische voetafdruk te verkleinen maar ook door het maken van voorstellingen waarin nieuwe relaties tot de natuur en onze omgeving worden onderzocht. Via de ETC zijn we deelnemer aan een pilot van het Theatre Green Book, dat een stappenplan biedt om groen te produceren, een groen gebouw te hebben en groen te opereren. Onze doelstellingen zijn: meer hernemen, in 2028 al onze voorstellingen op de baseline hebben, per seizoen één productie intermediate maken en binnen het kunstenplan één advanced voorstelling produceren.