home

Workshop tolerantie

“Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.” Aan de hand van Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, onderzoeken we wat tolerantie voor de klas betekent.

Leeft iedereen in Nederland de grondwet na of valt hier nog winst te halen? We inventariseren met behulp van een experience game onderwerpen die leven in de klas en gaan hiermee de vloer op. We maken scenes over (in)tolerantie, waarbij het uitspelen van reacties van omstanders niet wordt vergeten. Leerlingen bekijken situaties vanuit elkaars perspectief, waar mooie kwetsbare gesprekken uit ontstaan. Gesprekken waarin verschillen worden gevierd en als verrijking worden gezien.

Praktische informatie

  • doelgroep vo - alle leeftijden
  • duur 90 minuten
  • kosten € 175,-