home

Young Europe IV

Geerlings is tevens artistiek leider van het Young Europe project, waarvan de vierde editie bekroond is met de Art Explora Award 2022 (European Award Editions). Daarnaast gaf zij leiding aan the Nadia-project waarbij Nadia van Daniel van Klaveren, geschreven voor in de klas, werd vertaald in zes talen en geënsceneerd in Duitsland, Italië, Wallonië en Frankrijk. De Engelstalige versie werd ook opgevoerd in Noorwegen. De Toneelmakerij-teksten Sweet Sixteen van Casper Vandeputte en Age of Rage van Jibbe Willems werden via het netwerk verspreid en in verschillende landen en talen opgevoerd.  

Tenslotte heeft de ETC ons in contact gebracht met een groot aantal gelijkgestemde theatermakers en organisaties. Hierdoor konden onze makers deelnemen aan artistieke uitwisselingen en kreeg onze educatieafdeling toegang tot eigen Europese samenwerkingsprojecten, zoals You Performdat gefinancierd werd door Erasmus+en 4WHEELS4FUTURE.

Young Europe

In het langlopende ETC-project Young Europe werken acht Europese theaters samen om nieuw repertoire voor jongeren te creëren. De Toneelmakerij nam voor het eerst deel aan Young Europe II, wat resulteerde in de prijswinnende voorstelling I/Ik/Eg, een coproductie met Det Norske Teatret. Sinds de derde editie is hoofddramaturg Paulien Geerlings de ontwerper en artistiek leider van de Young Europe projecten. Momenteel loopt de vierde succesvolle editie van dit project, met een vijfde en zesde in het verschiet.

Young Europe IV

Deze vierde editie van Young Europe richt zich expliciet op weinig gehoorde stemmen. Acht schrijvers geven met nieuw werk een stem aan gemarginaliseerde verhalen uit de Europese samenleving, vanuit uiteenlopende thema’s als culturele achtergrond, seksualiteit en geestelijke gezondheid. Zo brengen we een broodnodige aanvulling op de Europese canon, die nog altijd wordt gedomineerd door de witte, heteroseksuele, mannelijke blik.

ETC Drama Committee

Het ETC Drama Committee ondersteunt de internationale verspreiding van nieuwe Europese toneelteksten en draagt zo bij aan het vernieuwen van de Europese canon. Elk jaar kunnen ETC-leden teksten uit hun praktijk aandragen voor een vertaalbeurs. Het Drama Comité selecteert twee van deze teksten die vervolgens in het Engels worden vertaald en beschikbaar worden gesteld aan het netwerk.

ETC Development Grant

De ETC Development Grant helpt de aangesloten theaters om zich te blijven ontwikkelen in hun artistieke en maatschappelijke rol. In juni 2022 ontvingen De Toneelmakerij, Det Norske Teatret en de Young Vic een ETC Development Grant om hun kennis rondom talentontwikkeling uit te wisselen. De focus lag hierbij op het ondersteunen van makers die historisch ondervertegenwoordigd zijn in de dominante theatercultuur van hun land. Dit project mondde uit in een informeel netwerk dat regelmatig bijeenkomt om kennis te delen en de obstakels waar we tegenaan lopen te bespreken. Door middel van online meetings en het bezoeken van elkaars theaters, blijven we voortdurend in dialoog over de do's en don'ts die we tegenkomen bij inclusief werken. Geïnteresseerd om deel uit te maken van dit netwerk? Stuur een e-mail naar nina@toneelmakerij.nl