home

Lear

>
Na De Storm en Macbeth in de Shakespeare- reeks

Agenda

“In Lear komt de volle kracht van het meesterschap van Shakespeare samen: een taal waarvan je elk woord zou willen onthouden. Tragedie en humor in perfecte balans. Personages die met hun kleinheid en grootsheid direct onder de huid kruipen.” Liesbeth Coltof

Coltofs versie van Lear begint als een realitysoap, live gefilmd op het toneel. Overal camera’s, nergens privacy. Lear, oud en moe, verdeelt zijn rijk onder zijn drie dochters. De dochter die haar liefde het beste toont, krijgt het grootste deel. Maar de jongste dochter Cordelia weigert, zij kapt met de schijnwereld waarin zij al haar hele jeugd leeft. Lear verstoot haar en verdeelt zijn rijk onder zijn twee andere dochters. Pas als het filmdoek valt en de camera’s uitstaan, ziet hij hoe hij zich heeft laten verblinden en zijn kinderen heeft opgeofferd aan egoïsme en zelfoverschatting.

Zijn eenzaamheid wordt gedeeld door Gloster. Ook hij verkiest maar al te graag de gespeelde liefde van zijn bastaardzoon boven de oprechte liefde van zijn jongste zoon. 

Educatiemateriaal

We werken aan de grote thema’s van Lear en de eigentijdse vorm van de enscenering. We gaan dieper in op het thema macht, vader/dochter relaties en het veinzen van liefde. Het inspiratiemateriaal is vrij verkrijgbaar en workshops zijn op aanvraag. 

Family Fixer – lesmateriaal
In de voorstelling Lear worden kinderen verstoten door hun vader en vaders door hun kinderen. Je zou kunnen stellen dat de personages niet bij de ideale familieleden terecht zijn gekomen. Als voorbereiding op de voorstelling, stellen leerlingen hun eigen ideale gezin samen. Ze maken een contactadvertentie waarin ze zichzelf aanprijzen en uitleggen naar wat voor vader zij op zoek zijn. Via de contactadvertenties van de personages van Lear in de Family Fixer maken leerlingen kennis met Lear, Gloster, hun kinderen en graaf Kent.

Voorbereidende workshops
Leerlingen werken aan valse liefdesverklaringen en gaan een battle aan om de erfenis. Hoe overtuig je iemand zijn erfenis aan jou na te laten? Hoe druk je liefde uit? Werp je duizelingwekkende metaforen in de strijd of ga je voor sober en naturel?

Ook gaan we aan de slag met statusverschillen. Lear wordt van koning dakloze, Edmund wordt van bastaardzoon graaf. Hoe speel je iemand met een hoge status? Kan je status krijgen van de groep? We gebruiken teksten uit de voorstelling en proberen midden in een scene een statuswissel plaats te laten vinden.

Van toeschouwer naar speler > Young King Lear
In navolging van het succesvolle Young Macbeth is er voor een beperkt aantal Amsterdamse scholen de mogelijkheid om deel te nemen aan het intensieve traject Young King Lear. Alle leerlingen van een jaarlaag volgen workshops voorafgaand aan hun voorstellingsbezoek. Vervolgens maakt een kleine groep onder leiding van een theaterdocent een eigen versie van Lear en presenteert dit samen met de professionele cast in Jeugdtheater de Krakeling. Young King Lear is een programma van de Toneelmakerij en de Krakeling.