home

See you

>
Een coproductie van de Toneelmakerij, Het Lab en Theatre Day Productions.

Agenda

Op basis van observaties in Gaza en gesprekken en improvisaties van de regisseurs schreef Jackie Lubeck de teksten: Moeders en Zusters voor de meisjes, Vaders en Broers voor de jongens. De vaders staan voor traditie, macht en wijsheid. Maar ook voor niet-bereikte idealen en teleurstelling. De broers zoeken een manier om hun leven zin te geven, en niet te verzanden in conflicten. De moeders zorgen dat er, ondanks alles, eten op tafel komt. Maar wat als een probleem onoplosbaar is? De zusters worden beschermd. Maar zij zijn ook de toekomst. Wat als ze meer willen dan toekijken alleen?

Onder de noemer See You maken vier jonge Palestijnseen vier jonge Nederlandsetheatermakers in Gaza viervoorstellingen die in dezomer van 2011 voor 170.000kinderen in de Palestijnsevluchtelingenkampenworden gespeeld. See You is een coproductie van de Toneelmakerij, Het Lab en Theatre Day Productions.

De stukken worden gespeeld op het schoolplein van de UNRWA-scholen in de Gaza-strook. Een plek waar kunst meer dan noodzakelijk is. Met ondersteuning van theaterdocenten Rosa Fontein en Lotte Kanters van de Toneelmakerij is ook een educatief programma ontwikkeld. De grensoverschrijdende samenwerking is een artistieke impuls voor de Palestijnen en heeft de Nederlanders geconfronteerd met een wereld die in alle opzichten vreemd was en waar ze ook zichzelf en hun vak opnieuw tegenkwamen.

Makers

  • tekst Jackie Lubeck
  • regie Rafat Al Aydi en Muriël Besemer; Mohammed Hissi en Paul Knieriem; Daniël van Klaveren, Manal Barakat en Jan Willems; Ali Muhanna en Casper Vandeputte
  • begeleiding Liesbeth Coltof, Dennis Meyer (Het Lab Utrecht) en Jan Willems (Theatre Day Productions)