home

Ten ways to know us

>
De Toneelmakerij & Theatre Day Productions 2015

Agenda

Artistiek leider Liesbeth Coltof werkt jaarlijks voor Theatre Day Productions in de Gaza-strook. TDP werkt al ruim twintig jaar in Gaza en heeft er een eigen theater gebouwd. Samen met verschillende Nederlandse regisseurs en dramadocenten heeft Liesbeth het initiatief genomen voor Ten Ways To Know Us. Nu de oorlog in Gaza voorbij is, moet het normale leven weer worden opgepakt. Maar hoe doe je dat? Het kijken naar theater en het zelf spelen kan een grote rol vervullen bij deze verwerking.

In Ten Ways To Know Us hebben negen jonge Palestijnse regisseurs uit Gaza negen voorstellingen gemaakt, gebaseerd op de ervaringen van kinderen. De stukken geven samen een beeld van hoe de oorlog het dagelijks leven in Gaza heeft beïnvloed. Zo maakt Ashraf Afifi I’m and Abu Ahmed can’t find Ahmed over een jongen die na de oorlog alleen nog maar tegen zijn spiegelbeeld kan praten. The woman in the tree van Ola Salem Deeb gaat over een vrouw die niet meer uit een boom wil komen, omdat haar kind is overleden. In Waiting for snow van Wisam Al Dirawi wacht Hassan op een berg tot het gaat sneeuwen, ook al wordt hij door iedereen belachelijk gemaakt en zelfs bedreigd. En in The Sounds of Gaza van Hanna Ammargaan kinderen samen met een blinde en een dove man op zoek naar alle geluiden die uit Gaza verdwenen zijn – zowel de geluiden waar ze vrolijk en blij van worden als de geluiden waarvoor ze bang zijn.

Het resultaat is gespeeld op scholen, binnenplaatsen en pleinen, in het TDP theater en in de UNWRA summer camps. Bij de voorstellingen zijn workshops gegeven waarin de traumatische ervaringen van de kinderen aan bod komen en een plek krijgen. Zo’n 250.000 kinderen zijn op deze manier bereikt.

Ten Ways To Know Us is mogelijk gemaakt met steun van 34 Nederlandse theaterinstellingen. Zij stelden hun expertise ter beschikking en brachten samen € 70.000,- bij elkaar. Uit de brief waarin Liesbeth Coltof vroeg om een bijdrage: “Wij realiseren ons dat dit een grote vraag is. Tegelijk kunnen wij als Nederlandse theaterwereld het verschil maken, kunnen wij collega’s – die onder omstandigheden werken die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen – laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Zo helpen we makers van TDP, krijgen duizenden kinderen een dag die hen helpt een begin te maken met het verwerken van hun oorlogstrauma’s en leren bevlogen theatermakers elkaars werelden kennen.”

Lees hier verslagen van Liesbeth ColtofCaspar Nieuwenhuis en Monique Corvers.