home

Young Europe IV

Deze vierde editie van Young Europe richt zich expliciet op weinig gehoorde stemmen. Acht schrijvers geven met nieuw werk een stem aan gemarginaliseerde verhalen uit de Europese samenleving, vanuit uiteenlopende thema’s als culturele achtergrond, seksualiteit en geestelijke gezondheid. Zo brengen we een broodnodige aanvulling op de Europese canon, die nog altijd wordt gedomineerd door de witte, heteroseksuele, mannelijke blik.

De stukken zullen worden opgevoerd in klaslokalen, de plek waar je het meest inclusieve, horizontale theaterpubliek vindt. Daarnaast worden ze gepresenteerd op een Europees theaterfestival in Nova Gorica in 2024. De jury van de Art Explora Award 2022 prees het project al als ‘uitmuntend en baanbrekend’.   

Forgotten plays

Daarnaast richten we met forgotten plays de schijnwerpers op relevante toneelteksten uit het verleden. Het zijn verhalen die in hun eigen tijd onderbelicht bleven of aan de kant geschoven werden. Door deze verhalen een nieuw platform te geven, verbreden we de historische canon en vieren we degenen op wiens schouders we staan.   

Hassan en Moos

Voor De Toneelmakerij neemt schrijver Tomer Pawlicki deel aan Young Europe IV. Hij schrijft het toneelstuk Hassan & Moos, over de effecten van het voortdurende Israëlisch-Palestijnse conflict en de oorlog op een Nederlandse vriendschap. 

Jury Art Explora Award over Young Europe
'Uitmuntend en baankbrekend'

“Ik ben erg blij dat Young Europe IV de Art Explora Award 2022 heeft ontvangen, juist omdat we ons richten op verhalen die niet of te weinig gehoord worden in de dominante hedendaagse cultuur. Deze prijs onderstreept de noodzaak van een nieuw, breder en diverser repertoire, geschreven door een veelvoud aan stemmen. Het is essentieel om niet alleen je eigen verhaal terug te zien op het toneel, maar ook verhalen die ons vertellen en laten begrijpen wat we nog niet wisten. Ik wil de deelnemende toneelschrijvers bedanken voor hun moed om hun verhalen te delen. Het is ontroerend om te zien hoe we hierdoor elkaars culturen en achtergronden beter leren begrijpen. Het zijn verhalen die verbinden. Als een groep theatermakers, zo verschillend als maar kan, één kan worden door verhalen te delen en verschillen te omarmen, dan hoop ik dat hetzelfde kan gelden voor heel Europa.’”

Paulien Geerlings, artistiek leider Young Europe IV  

Meer lezen?

Bekijk ook: 
Young Europe II
Young Europe III