home

Archief internationale projecten

Young Europe II

Young Europe II was de eerste editie van dit langlopende project waar de Toneelmakerij aan deelnam. Deze editie richtte zich specifiek op het meertalig toneelrepertoire voor en door jongeren. Er werden vier nieuwe toneelstukken geschreven, waarin verschillende talen en culturen met elkaar verbonden werden. Deze teksten werden vervolgens geënsceneerd in zeven verschillende producties. De Toneelmakerij werkte samen met Det Norske Teatret uit Oslo aan de voorstelling I/IK/EG. De tekst werd geschreven door Oscar van Woensel en de regie was in handen van Jonas Corell Petersen. De tekst ontstond vanuit materiaal dat werd verzameld door Nederlandse en Noorse jongeren, die elkaar interviewden en korte films maakten, over wat ze willen, wat ze moeten en de angst om te falen. I/IK/EG won in 2013 de Hedda-prijs (Heddaprisen), een prestigieuze, Noorse prijs voor uitmuntend (jeugd)theater.

Young Europe III

Net als de voorafgaande edities was Young Europe III gericht op toneelschrijven en op het creëren van nieuw Europees repertoire voor een jong publiek. Ditmaal lag de focus op documentair theater en daarom begon deze editie met een uitgebreid onderzoek onder jongeren in de deelnemende landen. Uiteindelijk ontwikkelden negen lid-theaters van de ETC zeven nieuwe toneelteksten voor een jong publiek. De Toneelmakerij werkte voor Young Europe III nauw samen met Junges DT in Berlijn en Weores Sandor Szihaz in Szombathely, rondom het gezamenlijke thema ‘woede’. In het kader van dit project schreef Jibbe Willems het stuk Age of Rage, dat door de Toneelmakerij werd opgevoerd in regie van Wieke ten Cate. Daarnaast ontwikkelden alle negen theaters gezamenlijk een educatieprogramma om verdere dialoog tussen jongeren uit alle landen te stimuleren. De toneelstukken werden opgevoerd tijdens het Young Europe Festival To:gather, als onderdeel van de Week of New European Drama, 7-3 juni 2021, in samenwerking met Schauspielhaus Graz. Young Europe III vond plaats in het kader van ENGAGE, het toenmalige vierjarenprogramma van ETC.

Nadia

Nadia van Daniel van Klaveren onderzoekt processen van radicalisering door de ogen van de beste vriendinnen Nadia en Anna, twee pubermeisjes midden in hun zoektocht naar identiteit. Hun onlinelevens spelen hierin een belangrijke rol. Anna's uitlaatklep is haar blog over gezond eten - maar na verloop van tijd schrijft ze steeds vaker over de groeiende afstand tussen haarzelf en Nadia. Ondertussen zoekt Nadia online naar de wortels van de islam. Ze komt in contact met Brahim, een jongen die in het kalifaat woont. Hij belooft haar een nieuw begin op een plek met broeders en zusters, waar iedereen gelijk is. Wanneer het tot een confrontatie tussen Nadia en Anna komt, wordt alles op de proef gesteld. Nadia stelt prangende vragen over radicalisering bij jongeren. Waar begint het? En hoe komt het dat grote aantallen jongeren zich steeds meer vervreemd voelen van de westerse samenleving?

Theatre Café Festival/ European Writer’s Lab 

Het Theatre Café Festival  2014-2015 was een internationale samenwerking van Company of Angels (Londen), GRIPStheater (Berlijn), de Toneelmakerij (Amsterdam) en Imploding Fictions (Oslo). Doel was om de beste Europese toneelteksten voor een jong publiek te selecteren, te vertalen en te verspreiden binnen Europa. Als onderdeel was van het Theatre Café Festival 2014-2015 initieerde en organiseerde de Toneelmakerij het European Writers Lab. In een traject van ruim anderhalf jaar schreven vijf opkomende theaterauteurs uit Nederland, Duitsland, Noorwegen en Engeland elk een nieuwe toneeltekst voor een jong publiek.